Mapa janovického panství

Mapa janovického panství z roku 1759, zhotovená Johanem Kryštofem Fabichem pro tehdejšího majitele panství Ferdinanda Bonaventuru Harracha. Původně visela v tzv. Parohovém sále zámku v Janovicích u Rýmařova. V současnosti je mapa skládající se z 32 papírových panelů o rozměrech 146 x 104 cm uložena v Centrálním depozitáři NPÚ v Kutné Hoře. Panely byly v rámci projektu naskenovány ve vysokém rozlišení a digitální kopie budou sloužit jednak pro další průzkum, jednak jako podklad pro výstup projektu Mapa historického vývoje krajiny janovického panství.

Vzhledem k velkým geometrickým deformacím a vadám původních map bylo nutné předzpracovat data v aplikaci Photoshop. Graficky byly jednotlivé panely napojovány na sebe do konečné podoby bezešvé mozaiky. V dalším kroku proběhlo georeferencování podle map stabilního katastru, při čemž byla použita polynomická transfromace druhého řádu. V posledním kroku byly vytvořeny dlaždice Goodle map tiles, které byly umístěny do webového prostředí.

Pro zobrazení webové mapy v celém okně prohlížeče využijte tento odkaz.

Kontakt

odpovědná osoba: Mgr. Romana Rosová, Ph.D.

 +420 724 793 914

 rosova.romana@npu.cz