Národní památkový ústav

Příjemce-koordinátor projektu. Jedná se o centrální národní instituci pro uchovávání, dokumentaci a prezentaci hmotného kulturního dědictví. Členové výzkumného týmu z NPÚ budou kromě koordinování všech činností zajišťovat zejména archeologické, stavebněhistorické a částečně také historické výzkumy. Rovněž se budou podílet na zajišťování sběru a zpracování dat pro interaktivní specializované mapy a koordinovat všechny výstavy a publikace s nimi spojené. Budou také garantovat výzkumný cíl Vývoj památkového postupu a zajistí odbornou část výzkumného cíle Audiovizuální tvorba.

Členové týmu:

  • Mgr. Romana Rosová, Ph.D. – vedoucí týmu
  • Mgr. Ivan Berger
  • Mgr. Petra Kaniová
  • Mgr. Marek Kiecoň
  • Mgr. František Kolář
  • Mgr. Jana Koudelová, Ph.D.
  • Mgr. Markéta Kouřilová
  • Mgr. Martin Strakoš
  • Mgr. Michal Zezula, Ph.D.
  • Bc. Michaela Zezulová

Kontakt

odpovědná osoba: Mgr. Romana Rosová, Ph.D.

 +420 724 793 914

 rosova.romana@npu.cz