O projektu

Kontakt

odpovědná osoba: Mgr. Romana Rosová, Ph.D.

 +420 724 793 914

 rosova.romana@npu.cz