Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita bude projekt řešit na třech pracovištích Filozoficko-přírodovědecké fakulty: Výzkumném centru pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy, Ústavu archeologie a Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby. Členové výzkumného týmu budou zajišťovat především výzkum středověkých a raně novověkých dějin a výzkum a prezentaci specifického kulturního dědictví spojeného s dějinami každodennosti. Budou rovněž garantem výzkumného cíle Tvorba interaktivních specializovaných map s odborným obsahem, budou odpovídat za přípravu (kategorizaci a strukturalizaci) výzkumem získaných dat a jejich záznam do prostorové databáze a koordinovat spolupráci mezi archeology, historiky a geoinformatiky. Pracovníci z Ústavu FTRT budou garantovat cíl Audiovizuální tvorba, koordinovat spolupráci filmového štábu s výzkumnými pracovníky, provádět průběžnou dokumentaci a dramaturgicky se podílet na tvorbě scénáře.

Členové týmu:

  • Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. – vedoucí týmu
  • PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.
  • Mgr. Veronika Dudková
  • Mgr. Monika Horsáková
  • Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.
  • Doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D.
  • Mgr. Hana Lafková
  • MgA. Kamila Návratová
  • PhDr. Dalibor Prix. CSc.
  • MgA. Kristína Pupáková

Kontakt

odpovědná osoba: Mgr. Romana Rosová, Ph.D.

 +420 724 793 914

 rosova.romana@npu.cz