Univerzita Palackého v Olomouci

Výzkumný tým geoinformatiků Přírodovědecké fakulty bude harmonizovat data vzniklá v řešení jednotlivých fází projektu a zajišťovat jejich uchování ve strukturované digitální databázi, která bude následně využita pro jejich prezentaci v interaktivních specializovaných mapách s odborným obsahem. Bude se také podílet na přípravě 3D modelů a správě webu projektu. Členové týmu budou rovněž zajišťovat fotogrammetrické snímkování, letecké snímkování a tvorbu 3D modelů.

Členové týmu:

  • Mgr. Karel Macků, Ph.D. – vedoucí týmu
  • RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D.
  • RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.

Kontakt

odpovědná osoba: Mgr. Romana Rosová, Ph.D.

 +420 724 793 914

 rosova.romana@npu.cz